WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

SZKOŁY PODSTAWOWE


Wystąpił błąd w opublikowanej, w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 11:00, liście laureatów i finalistów konkursu WOS dla szkół podstawowych.
Zgodnie z Regulaminem konkursów przedmiotowych § 11 pkt 5 tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu wojewódzkiego. Ponieważ do etapu wojewódzkiego przystąpiło 26 uczniów - laureatami zostaje siedmiu uczniów z najwyższymi wynikami.

Tytuł laureata otrzymali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 58 punktów.

Lista laureatów i finalistów po korekcie została opublikowana 19 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Lp. Nazwisko i imię Liczba uzyskanych punktów
etap wojewódzki
LAUREAT/
FINALISTA
1 Borowski Kajetan Bartłomiej 63 LAUREAT
2 Borys Ewa Zuzanna 63 LAUREATKA
3 Mochnal Jędrzej Tomasz 60 LAUREAT
4 Jesionowski Karol 59 LAUREAT
5 Ołowski Franciszek Michał 59 LAUREAT
6 Szempliński Jerzy Tomasz 59 LAUREAT
7 Wiaderek Łukasz 58 LAUREAT
8 Kozieł Małgorzata 57 FINALISTKA
9 Lipiński Michał Konstanty 57 FINALISTA
10 Tokarski Konrad 57 FINALISTA
11 Staniaszek Maciej 56 FINALISTA
12 Czycza Jakub 55 FINALISTA
13 Komierowski Stefan Jan 55 FINALISTA
14 Zięmborska Maja 54 FINALISTKA
15 Borowski Antoni Jakub 53 FINALISTA
16 Osica Karolina Hanna 53 FINALISTKA
17 Kryłowicz Piotr Jaromir 52 FINALISTA
18 Michalski Jan Jędrzej 52 FINALISTA
19 Wiciński Iwo Maksym 52 FINALISTA
20 Czyżowski Ignacy Karol 48 FINALISTA
21 Radzewicz Krzysztof 48 FINALISTA
22 Kurzyński Maksymilian Michał 46 FINALISTA
23 Grabowski Tomasz Marek 44 FINALISTA
24 Otrębska Zuzanna 44 FINALISTKA
25 Tomaszewski Mateusz Tadeusz 43 FINALISTA
26 Iwanowski Maciej Zdzisław 41 FINALISTA
Konkursy Przedmiotowe 2017/2018