WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

GIMNAZJAMaksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie wojewódzkim - 70
Lp. Nazwisko i imię Liczba uzyskanych punktów
etap wojewódzki
Konkursy Przedmiotowe