LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS MATEMATYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego zostało zakwalifikowanych 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu rejonowego - minimum 16 punktów.

W etapie rejonowym uczestniczyło 573 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 174 uczniów.
Pomyłkowo przy wpisywaniu do systemu nie skorygowano punktacji jednego ucznia, który uzyskał 16 pkt.
Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów
Konkursy Przedmiotowe