LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS HISTORYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu wojewódzkiego konkursu historycznego zostało zakwalifikowanych 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu rejonowego - minimum 47 punktów.
W etapie rejonowym uczestniczyło 438 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 120 uczniów.
Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów
Konkursy Przedmiotowe