LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO
GIMNAZJA

Zastosowano kwalifikację do etapu wojewódzkiego z progiem 25% najwyższych wyników (od 39 punktów)
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 50
Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów
1 Solski Pierre Stanislas 47
2 Skowrońska-Sieber Alexandra Dagmara 45
3 Babled Claudia 45
4 Hofmokl Aniela Róża 44
5 Raczyńska Zofia 44
6 Ostrzyniewska Iga 43
7 Dejaeger Antoine Pierre 42
8 Le Bihan Julia Sophia 42
9 Zyskowska Helena Maria 41
10 Szymerska Hanna Małgorzata 41
11 Tomaszewska Pola Magdalena 40
12 Matejowska Iga Małgorzata 40
13 Drabik Maria Katarzyna 40
14 Sobański Felix 40
15 Michałowski Stefan 39
16 Paszyński Konrad 39
17 Głowińska Zofia Anna 39
18 Pogoda Irena 39
19 Florczyk Maria 39
20 de Halleux Natasha 39
Konkursy Przedmiotowe 2017/2018