LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zastosowano kwalifikację do etapu wojewódzkiego z progiem 25% najwyższych wyników (od 40 punktów)
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 50
Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów
1 Claver Pater Daniela 46
2 Roccheggiani Elisa Marianna 43
3 Kononiuk Maria Anna 43
4 Makar Ian Aleksander 42
5 Żuwała-Murillo Sofia 41
6 Złotkowska Gabriela Laura 41
7 Sawczyn Gabriela Anna 41
8 Gozalbo - G±golewicz Blanca Dorota 41
9 Quinones- Kulisz Dawid 40
Konkursy Przedmiotowe 2017/2018