LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia, czyli 51 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 60

W konkursie języka rosyjskiego uczestniczyło 50 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowano 27 uczniów.


Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych
z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 8).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Konkursy Przedmiotowe