LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 7 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie rejonowym (od 49 punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 60

W konkursie języka hiszpańskiego uczestniczyło 49 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowano 13 uczniów.


Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 8).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Kubicki Horillo Pablo 56 21709
2 Ciołczyk Garcia Santiago 53 21683
3 Despringre Helene 53 23629
4 Rokicki Afonso Daniel Francisco 53 22162
5 Kożuchowski Axel 52 21739
6 Kubicki Horillo Adrian 52 21711
7 Chruściany Blanka 51 23629
8 Jednacz Lena 51 23443
9 Kozera Jan Arkadiusz 51 21703
10 Stępień Jakub 51 21949
11 Losana Tracz Miguel 49 23626
12 Sadowska Weronika 49 21769
13 Tekieli Miłosz 49 22202
Konkursy Przedmiotowe