LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS POLONISTYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 7 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie rejonowym (od 31 punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 40

W konkursie polonistycznym uczestniczyło 266 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 80 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 8).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Konkursy Przedmiotowe