LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS BIOLOGICZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 7 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie rejonowym (od 30 punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 40

W konkursie biologicznym uczestniczyło 142 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowano 41 uczniów.


Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 8).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Milewski Karol 38 23680
2 Gołąb Piotr Adam 37 21780
3 Czerwińska Julia Anna 36 23414
4 Mozol Franciszek 36 21636
5 Raszplewicz Stanisław 36 21785
6 Skarzyński Maciej Krzysztof 35 22188
7 Czajka Adam Franciszek 34 23419
8 Gajewska Julia 34 22788
9 Kwiecień Lena Maria 34 22295
10 Sławiński Wojciech 34 23279
11 Stachoń Alicja Anna 34 22188
12 Woźniak Artur 34 22016
13 Zawadzki Robert 34 21772
14 Cieślak Aleksandra Magdalena 33 23354
15 Aneszko Jeremi 32 22166
16 Iwanowska Zofia Elżbieta 32 21751
17 Janiszowska-Downarowicz Iga 32 23251
18 Kalemba Filip Szymon 32 21606
19 Kuśmider Piotr 32 23328
20 Orłowski Piotr Igor 32 21738
21 Potocki Mateusz Andrzej 32 23739
22 Rygiel Antoni Michał 32 21691
23 Sut Blanka 32 21601
24 Utkowska Gabriela 32 22342
25 Cisek Olga Paulina 31 21732
26 Czyżewski Michał 31 21944
27 Furmanek Katarzyna 31 21611
28 Garbacz Nina Maria 31 23419
29 Ławryńczuk Janina 31 22154
30 Oknińska Wiktoria 31 21691
31 Olszewski Tomasz 31 21922
32 Bagniewska Martyna 30 23354
33 Czerwińska Ewa 30 21890
34 Gdulewicz Martyna, Joanna 30 22262
35 Ławrynowicz Marcel 30 21611
36 Ozga Agnieszka Julia 30 21861
37 Prokop Bartosz 30 22155
38 Tondera Maria Joanna 30 23730
39 Twarowska Gabriela 30 23354
40 Winter Dominika 30 23407
41 Wiśniewska Gabriela 30 21753
Konkursy Przedmiotowe