LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
GIMNAZJA

Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły
Konkursy Przedmiotowe 2017/2018