LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS FIZYKA
GIMNAZJA

Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły
Konkursy Przedmiotowe 2017/2018