Konkursy Przedmiotowe 2017/2018

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO
GIMNAZJA

Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły