LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS GEOGRAFICZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 5 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 34 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 40.

W konkursie geograficznym uczestniczyło 190 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 69 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 7).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Konkursy Przedmiotowe