LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS HISTORYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie rejonowym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 48 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 60.

W konkursie historycznym uczestniczyło 228 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 59 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 7).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Konkursy Przedmiotowe