LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 11 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie szkolnym (od 10 punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 20.

W konkursie matematycznym uczestniczyło 8820 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 492 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych
z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego została zweryfikowana na skutek błędnego wpisu szkół.
Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
Delegatura KO w Ostrołęce
Delegatura KO w Płocku
Delegatura KO w Radomiu
Delegatura KO w Siedlcach
Delegatura KO w Warszawie
Konkursy Przedmiotowe