LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu rejonowego zakwalifikowano uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia, czyli 32 punkty. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie języka niemieckiego uczestniczyło 578 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 40 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych
z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Płocku
Delegatura KO w Radomiu
Delegatura KO w Warszawie
Konkursy Przedmiotowe