Konkursy przedmiotowe 2016/2017


Loginy i hasła do Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017
pozostają takie same jak w roku ubiegłym.

Od 4 października 2016 r. mogą Państwo sprawdzić poprawność posiadanego loginu i hasła lub pozyskać nowy.

Od 10 października 2016 r. login i hasło umożliwią Państwu korzystanie z panelu konkursów.
Wygeneruj nowe hasło
dla swojej Szkoły Podstawowej
Wygeneruj nowe hasło
dla swojego GimnazjumW przypadku, gdyby szkoła utraciła login lub hasło z poprzedniego roku lub nie miała jeszcze hasła prosimy postępować wg następującej procedury:

1. Szkoła jest w posiadaniu loginu, a nie ma hasła.
Należy skorzystać z opcji "Wygeneruj nowe hasło". .
Po kliknięciu w opcję "Wygeneruj nowe hasło" system poprosi Państwa o wpisanie loginu i po zatwierdzeniu, nowe hasło zostanie przesłane na adres email,
który był przypisany do Państwa szkoły w poprzednim roku.

2. Szkoła nie ma ani loginu, ani hasła, a w roku ubiegłym brała udział w konkursach.
Należy skontaktować się z sekretariatem właściwego Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
w celu przypomnienia Państwu loginu szkoły i dalej postępować jak w sytuacji nr 1 (powyżej).

3. Szkoła, w poprzednich latach nie brała udziału w Konkursach Przedmiotowych
Należy przesyłać drogą mailową do skeretariatu właściwego Wydziału MSCDN następujące dane: pełna nazwa szkoły, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon do szkoły, delegatura KO (pod którą podlega szkoła). Przydzielony szkole nowy login i hasło, osobiście odbiera dyrektor szkoły lub upoważniona przez Niego osoba, od właściwego koordynatora Wydziału MSCDN.

Wykaz wydziałów MSCDN wraz danymi teleadresowymi skeretariatów
Sekretariat konkursów:
tel: 502505048, e-mail: konkursy@mscdn.edu.pl

administrator platformy: michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl