Konkursy przedmiotowe 2018/2019


Platforma Konkursowa służy, przy zachowaniu ochrony danych osobowych oraz poufności materiałów konkursowych, do:
 • zgłaszania uczniów uczestniczących w konkursach,
 • pobierania arkuszy zadań i modeli odpowiedzi wraz ze schematami punktowania.

  W związku z reformą edukacji nastąpiła zmiana sieci szkół, dlatego prosimy wszystkie szkoły korzystające z Platformy Konkursów o uaktualnienie danych (nazwa, adres, itd.) bezzwłocznie po zalogowaniu się, do panelu.

  Loginy i hasła do Konkursów w roku szkolnym 2018/2019 pozostają takie same jak w roku ubiegłym. Jeśli w szkole są organizowane konkursy zarówno dla uczniów gimnazjów jak i szkół podstawowych - niezbędne są dwa loginy i hasła dostępu.

  Po zalogowaniu się do panelu uzyskacie Państwo dostępność do trzynastu Konkursów Przedmiotowych i Konkursu wiedzy o Mazowszu.
  Wygeneruj nowe hasło Wygeneruj nowe hasło  W przypadku, gdyby szkoła utraciła login lub hasło z poprzedniego roku lub nie miała jeszcze hasła prosimy postępować wg następującej procedury:

  1. Szkoła jest w posiadaniu loginu, a nie ma hasła.
  Należy skorzystać z opcji "Wygeneruj nowe hasło".
  Po kliknięciu w opcję "Wygeneruj nowe hasło" system poprosi Państwa o wpisanie loginu i po zatwierdzeniu, nowe hasło zostanie przesłane na adres email,
  który był przypisany do Państwa szkoły w poprzednim roku.

  2. Szkoła nie ma loginu ani hasła do któregoś z Paneli (dla uczniów szkół podstawowych lub dla uczniów gimnazjów), a w roku ubiegłym brała udział w konkursach.
  Należy skontaktować się z sekretariatem właściwego Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  w celu odzyskania Państwu loginu szkoły i dalej postępować jak w sytuacji nr 1 (powyżej).

  3. Szkoła nie ma loginu, ani hasła do któregoś z Paneli (dla uczniów szkół podstawowych lub dla uczniów gimnazjów), a będzie organizowała konkurs w tym zakresie.
  Do dnia 6 października 2018 r. należy przesyłać drogą mailową do sekretariatu właściwego Wydziału MSCDN następujące dane: pełna nazwa szkoły, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon do szkoły, delegatura KO (pod którą podlega szkoła) z dopiskiem: dostęp do Panelu dla uczniów szkół podstawowych lub dostęp do Panelu dla uczniów gimnazjów. Przydzielony szkole nowy login i hasło, osobiście odbiera dyrektor szkoły lub upoważniona przez Niego osoba.

  Wykaz wydziałów MSCDN wraz danymi teleadresowymi skeretariatów
  Sekretariat konkursów:
  tel: 502505048, e-mail: konkursy@mscdn.edu.pl

 • administrator platformy: michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl