Konkursy przedmiotowe 2017/2018


W związku z reformą edukacji nastąpiła zmiana sieci szkół, dlatego prosimy wszystkie szkoły korzystające z Platformy Konkursów o uaktualnienie danych (nazwa, adres, itd.) bezzwłocznie po zalogowaniu się do panelu.

Loginy i hasła do Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018
pozostają takie same jak w roku ubiegłym.
Jeśli w szkole są organizowane konkursy zarówno dla uczniów gimnazjów jak i szkół podstawowych - niezbędne będą dwa loginy i hasła dostępu.

Wygeneruj nowe hasło Wygeneruj nowe hasłoW przypadku, gdyby szkoła utraciła login lub hasło z poprzedniego roku lub nie miała jeszcze hasła prosimy postępować wg następującej procedury:

1. Szkoła jest w posiadaniu loginu, a nie ma hasła.
Należy skorzystać z opcji "Wygeneruj nowe hasło".
Po kliknięciu w opcję "Wygeneruj nowe hasło" system poprosi Państwa o wpisanie loginu i po zatwierdzeniu, nowe hasło zostanie przesłane na adres email,
który był przypisany do Państwa szkoły w poprzednim roku.

2. Szkoła nie ma loginu ani hasła do któregoś z Paneli (dla uczniów szkół podstawowych lub dla uczniów gimnazjów), a w roku ubiegłym brała udział w konkursach.
Należy skontaktować się z sekretariatem właściwego Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
w celu odzyskania Państwu loginu szkoły i dalej postępować jak w sytuacji nr 1 (powyżej).

3. Szkoła nie ma loginu, ani hasła do któregoś z Paneli (dla uczniów szkół podstawowych lub dla uczniów gimnazjów), a będzie organizowała konkurs w tym zakresie.
Do dnia 6 października 2017 r. należy przesyłać drogą mailową do sekretariatu właściwego Wydziału MSCDN następujące dane: pełna nazwa szkoły, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon do szkoły, delegatura KO (pod którą podlega szkoła) z dopiskiem: dostęp do Panelu dla uczniów szkół podstawowych lub dostęp do Panelu dla uczniów gimnazjów. Przydzielony szkole nowy login i hasło, osobiście odbiera dyrektor szkoły lub upoważniona przez Niego osoba.

Wykaz wydziałów MSCDN wraz danymi teleadresowymi skeretariatów
Sekretariat konkursów:
tel: 502505048, e-mail: konkursy@mscdn.edu.pl

administrator platformy: michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl